Pravidla programu

 

  1. Cílem věrnostního programu KAISER+KRAFT ODMĚŇUJE  je odměnit věrné zákazníky společnosti KAISER+KRAFT, spol. s r.o. Portfolio zákazníků KAISER+KRAFT je velmi široké a tomu odpovídají také různé požadavky na druh odměny. KAISER+KRAFT si klade za cíl naplnit očekávání všech zákazníků. Součástí registrace je proto také volba typu uživatele. Standardnímu uživateli jsou za všechny jeho objednávky u KAISER+KRAFT připisovány body na jeho účet a ten s nimi následně samostatně disponuje.  Naproti tomu na účet superuživatele jsou připisovány body za všechny objednávky, které KAISER+KRAFT obdrží od zákazníka, kterého superuživatel v rámci věrnostního programu KAISER+KRAFT ODMĚŇUJE zastupuje. Superuživatel je pak jako jediný ze strany zákazníka oprávněn s těmito body disponovat, tzn. objednávat odměny.
  2. Registrace do věrnostního programu se provádí přímo na internetové stránce www.KAISERKRAFT-ODMENUJE.cz/registrace/. Registrovat se může každý stávající zákazník, ale také kdokoli, kdo má v úmyslu se zákazníkem stát a následně bude realizovat nákup zboží u KAISER+KRAFT.
  3. Zákazník, registrovaný ve věrnostním programu KAISER+KRAFT ODMĚŇUJE, získává za každou objednávku u KAISER+KRAFT body v poměru 1 bod za 100 Kč bez DPH hodnoty objednávky. Takto získané body jsou připisovány na účet zákazníka.
  4. V závislosti na tom, zda ze strany zákazníka došlo k úhradě celé hodnoty objednávky, jsou na účtu rozlišovány body aktivní a neaktivní. Zákazník tak má po celou dobu úplný přehled o všech svých bodech získaných v programu. Když KAISER+KRAFT obdrží ze strany zákazníka registrovaného ve věrnostním programu KAISER+KRAFT ODMĚŇUJE objednávku, připíše na jeho účet počet neaktivních bodů odpovídající hodnotě objednávky. Jakmile zákazník provede úhradu úplné hodnoty objednávky a částka je připsána na účet KAISER+KRAFT, dojde ke změně neaktivních bodů na aktivní. Aktivní body může zákazník podle svého uvážení kdykoli použít k nákupu odměny.
  5. KAISER+KRAFT poskytuje svým zákazníkům možnost vrácení zboží bez udání důvodů do 30 dnů od jeho doručení. V případě, že zákazník registrovaný ve věrnostním programu KAISER+KRAFT ODMĚŇUJE tuto možnost využije a zboží vrátí, jsou body za toto zboží z účtu zákazníka odečteny. Stejně se postupuje v případě, že  zákazník objednávku stornuje.
  6. Věrnostní program KAISER+KRAFT ODMĚŇUJE je určen výhradně aktivním zákazníkům společnosti KAISER+KRAFT, spol. s r.o.  Aktivní zákazník je takový zákazník, který u KAISER+KRAFT nakupuje pravidelně tzn.  mezi jednotlivými objednávkami neuplyne doba delší, než 12 měsíců tedy 365 dnů. Je-li tato doba překročena, dojde ke smazání všech doposud připsaných bodů. Registrace zákazníka ve věrnostním programu však zůstává dále platná.
  7. Nabídka odměn ve věrnostním programu KAISER+KRAFT ODMĚŇUJE  je velmi široká a obsahuje více než 60.000 odměn. Zákazník má v prvé řadě možnost vybrat si odměnu z celého sortimentu KAISER+KRAFT  a získat tak zboží, které běžně nakupuje nebo si může vybrat z pestré nabídky e-shopu společnosti MALL.CZ.  V obou případech zákazník nejdříve za získané body objedná poukaz na nákup, který následně použije k nákupu přímo u KAISER+KRAFT  nebo MALL.CZ. K dispozici jsou poukazy k nákupu u KAISER+KRAFT nebo MALL.CZ vždy v hodnotách 200,-Kč, 500,- Kč, 1000,- Kč a 2000,- Kč.
  8. Pro dodání odměn platí obchodní podmínky společností KAISER+KRAFT  a MALL.CZ.
  9. KAISER+KRAFT  jako provozovatel věrnostního programu KAISER+KRAFT ODMĚŇUJE si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla věrnostního programu stejně jako hodnotu bodu a hodnotu odměn. KAISER+KRAFT si rovněž vyhrazuje právo věrnostní program kdykoliv zrušit. V takovém případě toto rozhodnutí registrovaným zákazníkům sdělí alespoň 1 měsíc před ukončením provozování programu.  KAISER+KRAFT dále poskytne zákazníkům lhůtu 90 dnů (počínaje od oznámení o zrušení programu)na čerpání odměn za doposud získané body.