Pravidla programu

Věrnostní program společnosti KAISER+KRAFT, spol. s r.o. bude ke dni 31.5.2022 zrušen. Zákazníci mají možnost použít své aktivní body načerpané za posledních 12 měsíců pouze do tohoto data, po tomto termínu všechny body propadnou.

  1. Cílem věrnostního programu KAISER+KRAFT ODMĚŇUJE  je odměnit věrné zákazníky společnosti KAISER+KRAFT, spol. s r.o. Portfolio zákazníků KAISER+KRAFT je velmi široké a tomu odpovídají také různé požadavky na druh odměny. KAISER+KRAFT si klade za cíl naplnit očekávání všech zákazníků. Součástí registrace je proto také volba typu uživatele. Standardnímu uživateli jsou za všechny jeho objednávky u KAISER+KRAFT připisovány body na jeho účet a ten s nimi následně samostatně disponuje.  Naproti tomu na účet superuživatele jsou připisovány body za všechny objednávky, které KAISER+KRAFT obdrží od zákazníka, kterého superuživatel v rámci věrnostního programu KAISER+KRAFT ODMĚŇUJE zastupuje. Superuživatel je pak jako jediný ze strany zákazníka oprávněn s těmito body disponovat, tzn. objednávat odměny.
  2. Registrace do věrnostního programu je ukončena. Registrovat se může každý stávající zákazník, ale také kdokoli, kdo má v úmyslu se zákazníkem stát a následně bude realizovat nákup zboží u KAISER+KRAFT.
  3. Zákazník, registrovaný ve věrnostním programu KAISER+KRAFT ODMĚŇUJE, získává za každou objednávku u KAISER+KRAFT body v poměru 1 bod za 100 Kč bez DPH hodnoty objednávky. Takto získané body jsou připisovány na účet zákazníka a zůstávají platné po dobu 1 roku.
  4. V závislosti na tom, zda ze strany zákazníka došlo k úhradě celé hodnoty objednávky, jsou na účtu rozlišovány body aktivní a neaktivní. Zákazník tak má po celou dobu úplný přehled o všech svých bodech získaných v programu. Když KAISER+KRAFT obdrží ze strany zákazníka registrovaného ve věrnostním programu KAISER+KRAFT ODMĚŇUJE objednávku, připíše na jeho účet počet neaktivních bodů odpovídající hodnotě objednávky. Jakmile zákazník provede úhradu úplné hodnoty objednávky a částka je připsána na účet KAISER+KRAFT, dojde ke změně neaktivních bodů na aktivní. Aktivní body může zákazník použít k nákupu odměny.
  5. KAISER+KRAFT poskytuje svým zákazníkům možnost vrácení zboží bez udání důvodů do 30 dnů od jeho doručení. V případě, že zákazník registrovaný ve věrnostním programu KAISER+KRAFT ODMĚŇUJE tuto možnost využije a zboží vrátí, jsou body za toto zboží z účtu zákazníka odečteny. Stejně se postupuje v případě, že zákazník objednávku stornuje.
  6. Věrnostní program KAISER+KRAFT ODMĚŇUJE je určen výhradně aktivním zákazníkům společnosti KAISER+KRAFT, spol. s r.o.  Aktivní zákazník je takový zákazník, který u KAISER+KRAFT nakupuje pravidelně tzn.  mezi jednotlivými objednávkami neuplyne doba delší než 1 rok. Je-li tato doba překročena, dojde ke smazání všech doposud připsaných bodů. Registrace zákazníka ve věrnostním programu však zůstává dále platná.
  7. Zákazník si nejdříve za získané body objedná poukaz na nákup, který následně použije k nákupu přímo u KAISER+KRAFT  nebo MALL.CZ. K dispozici jsou poukazy k nákupu u KAISER+KRAFT nebo MALL.CZ vždy v hodnotách 200,-Kč, 500,- Kč, 1000,- Kč a 2000,- Kč.
  8. Pro dodání odměn platí obchodní podmínky společností KAISER+KRAFT  a MALL.CZ.
  9. KAISER+KRAFT  jako provozovatel věrnostního programu KAISER+KRAFT ODMĚŇUJE si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla věrnostního programu stejně jako hodnotu bodu a hodnotu odměn. KAISER+KRAFT si rovněž vyhrazuje právo věrnostní program kdykoliv zrušit. V takovém případě toto rozhodnutí registrovaným zákazníkům sdělí alespoň 1 měsíc před ukončením provozování programu.  KAISER+KRAFT dále poskytne zákazníkům lhůtu 90 dnů (počínaje od oznámení o zrušení programu)na čerpání odměn za doposud získané body.